System wizualizacji symulacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

NOWA TECHNOLOGIA W SYMULATORACH KNL

Dynamiczny rozwój nowych technologii skłonił członków Koła Naukowego Lotników do podjęcia odważnej decyzji – wykorzystania nadarzającej się okazji do wprowadzenia jednej z głównych gałęzi dotychczasowej twórczości na nieobsadzone do tej pory przestrzenie inżynierskich rozwiązań. Podjęta została próba zaprzęgnięcia możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości w działalność na polu konstruowania symulatorów lotniczych. Nowa koncepcja miała odpowiadać na ograniczenia standardowych koncepcji – ciężaru i gabarytu całego urządzenia.

ZAINTERESOWANIE INNOWACYJNOŚCIĄ ROZWIĄZANIA

Cykl pracy wpisany został w harmonogram tzw. „Dużej Puli” – konkursu promującego innowacyjne pomysły wykreowane przez studentów zrzeszonych w kołach Politechniki Warszawskiej. Idea stworzenia symulatora opartego na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości spotkała się z ogromnym zainteresowaniem oraz entuzjazmem ze strony innych studentów oraz grona profesorskiego biorącego udział w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami – nasz pomysł został oceniony najwyżej, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie, które zapewniło nam komfort pracy nad zaproponowaną koncepcją.

JAKI MA BYĆ NOWY SYMULATOR

Opracowywane rozwiązanie koncepcji wplecenia wirtualnej rzeczywistości w technologię lotniczych symulatorów opiera się na wykorzystaniu gogli wirtualnej rzeczywistości, mających za zadnie zastąpić, w znacznym stopniu decydujący o ogromnych wymaganiach przestrzennych, system wizualizacji dotychczas produkowanych symulatorów lotniczych. Ambitny plan zakłada całkowitą eliminację ekranów odpowiedzialnych za przekazywanie symulowanego otoczenia pilota – zadanie to przejąć ma zintegrowany system tworzony przez:

  • gogle wirtualnej rzeczywistości,
  • materiał o charakterystycznym kolorze pokrywający powierzchnie okien kabiny,
  • odpowiedni system oświetlenia,
  • kamerę zespoloną z goglami,
  • oprogramowanie odpowiedzialne za rozpoznawanie przekazywanego przez kamerę obrazu oraz zastępowanie go widokiem z graficznego środowiska symulacyjnego.

W efekcie zaproponowane rozwiązanie oprócz oczywistych zysków masowych całego urządzenia ma wpłynąć także na poprawę realizmu wykonywanej symulacji – nałożenie na siebie widoku rzeczywistego oraz wirtualnego oraz splecenie go w integralną wiązkę informacji bliższe będzie rzeczywistym odczuciom. W ten sposób członkowie KNL pragną swoją pracą stworzyć produkt mający odpowiadać na najważniejsze zapotrzebowanie funkcjonalne symulatorów – przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa całego lotnictwa.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIAosvr4.0

W toku prac oraz pozyskiwanych doświadczeń zespół projektowy zdecydował się na wykorzystanie OSVR – opensource’owych gogli wirtualnej rzeczywistości, sprzężonych z szerokokątną kamerą za pomocą interfejsu USB3.0 oraz uchwytu, specjalnie zaprojektowanego i wydrukowanego za pomocą drukarki 3D .